NguyenThang33

Mô hình cánh dơi đã hình thành - Giá của cặp sẽ đi lên???

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Châu âu và Italy sẽ khó để có thể giải quyết các vấn đề với nhau sớm được. Chiến tranh thương mại cũng không hỗ trợ cho các nền kinh tế phát triển, nên tôi nghĩ giá của cặp EU sẽ đi lên tiếp.