GKFXPrimeVN

EURUSD 1/6/2018

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD Xu hướng vẫn giảm trên D1, còn trên h1 đang hình thành mẫu hình sóng ABC , giá đã phá kênh xu hướng, MACD đang hướng xuống. Chiến lược hôm nay canh sell.