GKFXPrimeVN

EURUSD 1/6/2018

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD Xu hướng vẫn giảm trên D1, còn trên h1 đang hình thành mẫu hình sóng ABC, giá đã phá kênh xu hướng, MACD đang hướng xuống. Chiến lược hôm nay canh sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.