hungdhtm90

Mô hình "cốc và tay cầm" cho tín hiệu buy EURZAR

Giá lên
OANDA:EURZAR   EUR/ZAR
Mô hình "cốc và tay cầm" cho tín hiệu buy EURZAR
Tín hiệu RSI tích cực
ADX tích cực
MACD tích cực
Bình luận: Mô hình cốc và tay cầm đã hình thành xong, Đã đến lúc buy thêm mục tiêu 18,19 thẳng tiến