LHBB

EURZAR Kênh giá H4

OANDA:EURZAR   EUR/ZAR
Giao dịch 2 chiều như hình