Da_Vinci

EVE: Đã Đến Lúc Theo Dõi

HOSE:EVE   CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
Cổ phiếu EVE của công ty Cổ phần Everpia đang tạo nền tích lũy với vùng hỗ trợ mạnh 15. Với việc chưa đánh mất vùng hỗ trợ mạnh này trong 1 năm qua thì EVE là cổ phiếu đáng được theo dõi. Bên cạnh đó, lực giảm của giá cũng đang bắt đầu suy yếu trong nhiều tháng qua cho triển vọng có thể quay trở lại nhịp tăng mới. Vùng kháng cự mạnh trong ngắn hạn là 17-17.2. Nếu vượt qua được vùng kháng cự này từ giờ đến hết tháng 9 thì đó là điểm tích cực. Khi đó, giá có thể sẽ hướng đến các mục tiêu là vùng giá 20, hay cao hơn là 22.5 trong trung hạn.
Mọi khuyến nghị chi tiết sẽ có trong báo cáo phân tích của Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy.
Đăng ký tham gia câu lạc bộ chứng khoán của Da Vinci Academy: https://goo.gl/forms/Zc9B5jjZyCTqh8bP2
Link đăng ký tìm hiểm các khóa học của Da Vinci Academy: https://goo.gl/forms/86z4lhXH9tH0P7cB3
Đăng ký để sử dụng báo cáo phân tích: https://goo.gl/forms/0dQcdy2iiwpENfc03
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.