HoangMinhchannel

EVE kết thúc thời gian tích luỹ đỉnh

Giá lên
HOSE:EVE   CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
EVE trong ngắn hạn đang có tín hiệu tăng trưởng tương đối đẹp sau khi vượt qua khỏi vùng đỉnh 16.8 - 17.3. Tín hiệu tích luỹ bên trên vùng đỉnh này từ giai đoạn cuối tháng 9 đến giờ có thể đã kết thúc.

Dự kiến trong ngắn hạn, EVE sẽ tiếp tục tăng đến vùng mục tiêu 20.35.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.