URIFX

EXY: Trước ECB, kỳ vọng tăng EUR

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Tin: ECB kỳ vọng kg thay đổi gì nhưng áp lực và kỳ vọng về lạm phát tăng. Eur sẽ tăng nếu làm phát có tín hiệu sẽ kéo dài.

Hình mẫu giá: H&S
Channel: Chạm Channel Low.