URIFX

EUR: Có thể sẽ tăng mạnh

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Khung giờ 240 cho phản hồi tốt với pattern H&S và Ending wedge