URIFX
Giá xuống

@EXY => Giảm tiếp chăng?

TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
3 lượt xem
0
3 0
Chỉ cần break bottom thôi thì sẽ có cơ hội sell.