Forex9999

[Bài 31] Sell Cổ phiếu Facebook về Fibo 50%

NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc
Sell cổ phiếu Facebook về vùng fibo 50% như trên ảnh
Facebook gặp khá nhiều rắc rối vi để lộ thông tin khách hàng, thêm vào đó là tính bão hoà của Facebook và cạch tranh bởi các mạng xã hội khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.