GKFXPrimeVN

Facebook INC (FB), tiếp tục đà tăng

Giá lên
NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc
Các mã cổ phiếu trên phố wall đang trong giai đoạn "xanh" nhất trong vòng hơn nửa năm trở lại đây và đà tăng này chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện các scandal của FB đã qua đi khá lâu và các báo cáo về doanh thu, lợi nhuận khá tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng việc cp này sẽ phục hồi lên 185 - 190$/cp. Khuyến nghị BUY. Các mức SL, TP như trên hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.