GKFXPrimeVN

Chiến lược đầu tư CP Facebook tháng 12

Giá lên
NASDAQ:FB   Meta Platforms, Inc
Dựa vào các vùng hỗ trợ mạnh của FB và tín hiệu tăng trưởng của các CP công nghệ Mỹ, tôi tin tưởng FB tăng đến giá 170.