XTBVietnam

Top 5 cổ phiếu đáng mua nhất thời điểm hiện tại - FuelCell Energ

NASDAQ:FCEL   FuelCell Energy, Inc.
FuelCell Energy (FCEL.US)

FuelCell Energy là nhà cung cấp các giải pháp pin nhiên liệu có lịch sử từ những năm 1969. Tuy nhiên, công ty đã không tạo ra một đồng lợi nhuận nào trong 20 năm qua. Hơn nữa, công ty đã gần như phá sản vào năm 2019! Tuy nhiên, nhờ thỏa thuận với ExxonMobil, công ty đã tồn tại được và bắt đầu trình bày báo cáo hàng quý cho thấy doanh thu đang gia tăng. FuelCell Energy cũng đã đạt được thỏa thuận với các công ty như Pfizer và Toyota. Tín hiệu chuyển đổi sang một nền kinh tế thân thiện với môi trường hơn của Joe Biden và các đảng viên Đảng Dân chủ đã khiến các nhà đầu tư tin rằng đây có thể là thời điểm để xem xét công ty kỹ càng hơn và đã kích hoạt giá cổ phiếu tăng hơn 600% kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

FuelCell Energy (FCEL.US) đã bắt đầu một động thái tăng giá mạnh mẽ sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 2.5 năm lên gần $21 vào đầu năm 2021. Trong khi một phần của mức tăng này đã bị xóa bỏ, công ty vẫn giao dịch cao hơn 50% so với đầu năm!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.