HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
108 lượt xem
3
Giá đã phá vỡ mô hình 2 đáy, giá mục tiêu 23k
goodluck