HoangMinhchannel

FCN hoàn thành tích luỹ trên vùng đỉnh 14.7 - 14.9

Giá lên
HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
FCN trong ngắn hạn sau khi vượt khỏi vùng đỉnh 14.7 - 14.9 đã có 2 tuần tích luỹ bên trên vùng đỉnh này, tín hiệu tích luỹ hiện tại đang có dấu hiệu vượt mạnh khi đang có lực mua vào trong hôm nay.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục tăng đến vùng mục tiêu 16.9 - 17.5.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex