HHermes

FCN với mô hình AB=CD giá kỳ vọng 18

Giá lên
HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
FCN với mô hình AB=CD giá kỳ vọng 18
Doanh thu thuần của FCN quý 1/2019 đạt 490.6 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế Quý 1/2019 của FCN đạt 37.2 và 29.3 tỷ đồng, tăng 30.6% và 26.06%. Như vậy, Quý 1/2019, Công ty hoàn thành 11.68% kế hoạch doanh thu năm 2019 và 8.23% kế hoạch LNST năm 2019. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều có sự tăng trưởng. Nguyên nhân là do một số Dự án có biên lợi nhuận tốt được triển khai và nghiệm thu trong các tháng cuối năm, chủ yếu đến từ các DA FDI , và các DA Công nghiệp trọng điểm bao gồm DA Hóa dầu Long Sơn, Hòa Phát Dung Quất, ĐH Phenikaa, CEO Vân Đồn, VinCity…
Đặc biệt: Trong đầu quý 2/2019, CTCP FECON (HOSE: FCN ) công bố đã thực hiện phát hành thành công 19.5 triệu cổ phiếu, thông qua chuyển đổi trái phiếu cho cổ đông chiến lược là Raito Kogyo Co., Ltd đến từ Nhật Bản. Giá phiếu FCN mà Raito Kogyo thực hiện mua tối thiểu ở mức 27,000 đồng/cp cao hơn 82% so với thị giá (14800) đang giao dịch trên sàn CK .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.