minhmango

Bắt đỉnh DAX

Giá xuống
EUREX:FDAX1!   DAX FUTURES
Xu hướng: Bearish
Hỗ trợ 11000 và 11600-11860
Kháng cự: 12644 và 12030-12300
Vùng kháng cự event area ở 12030-12300 (xuất hiện pin bar và đã khiến giá sụp mạnh từ vùng đó)
Chúng ta có thể cân nhắc short sell tại vùng kháng cự 12030-12300 khi có price action xuất hiện, nhắm về 11600-11860.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Rơi quá đẹp

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905