minhmango

Bắt đỉnh DAX

Giá xuống
minhmango Cập nhật   
EUREX:FDAX1!   DAX FUTURES
Xu hướng: Bearish
Hỗ trợ 11000 và 11600-11860
Kháng cự: 12644 và 12030-12300
Vùng kháng cự event area ở 12030-12300 (xuất hiện pin bar và đã khiến giá sụp mạnh từ vùng đó)
Chúng ta có thể cân nhắc short sell tại vùng kháng cự 12030-12300 khi có price action xuất hiện, nhắm về 11600-11860.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Rơi quá đẹp

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.