theo mcad và rsi tất cả đã thể hiện vùng quá bán . rsi hiện tại rất thấp . và macd có xu hướng cắt bullish lại . anh em có thể mua tại vùng 23xx và tìm kiếm lợi nhuận thích hợp . mình đã đề cập đến .
chúc ae có một giao dịch tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.