theo mcad và rsi tất cả đã thể hiện vùng quá bán . rsi hiện tại rất thấp . và macd có xu hướng cắt bullish lại . anh em có thể mua tại vùng 23xx và tìm kiếm lợi nhuận thích hợp . mình đã đề cập đến .
chúc ae có một giao dịch tốt