BINANCE:FETBTC   Fetch.AI / Bitcoin
Đã thiết lặp xong mô hình cờ tăng
Buy vùng giá này 750-760
Stop 740
Kì vọng 103x- 127x-142x- Open
*Lưu ý : Bên trên chỉ là quan điểm cá nhân.
Chúc giao dịch thành công