VietBlockChain

FET/USDT Nguồn cung cạn kiệt

Giá lên
BINANCE:FETUSDT   Fetch.AI / TetherUS
Trên biểu đồ 1D cho thấy:
* Volume giảm cạn kiệt, nếu lúc này nhà tạo lập đánh len sẽ rất dễ dàng
Dự đoán là sẽ có một cú pump mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.