longjack

BUY FET USDT Binance

Giá lên
BINANCE:FETUSDT   Fetch.AI / TetherUS
54 lượt xem
3
Sau quá trình giảm mạnh. FET sẽ có xu hướng tăng trở lại. Nếu phá được ngưỡng cản 39X giá sẽ chạy tiếp đến 46X . Điểm cắt lỗ là 330

Bình luận