dinhchien

FILUSDT - Tăng theo Supertrend, RSi & Dow 3/1/2022

Giá lên
BINANCE:FILUSDT   FIL / TetherUS
Khung 4h:
1. Chỉ báo Supertrend tăng.
Khung 1h: Dow (High/Low Pivot), RSI, Keltner Channels.
2. High/Low Pivot: Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn > Tăng.
3. Kelter Channels tăng khi giá vượt lên Upper 3.
4. RSI tăng khi > 70.
>>> Mở lệnh Mua (Buy) khi giá vượt lên Upper 1 khi điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.