mrhenry

Fil/usdt một cú nén cần được giải tỏa

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:FILUSDT   FIL / TetherUS
- EMA 21 khung H4 đang đóng vai trò hỗ trợ giá.
- Chúng ta hi vọng một cú break rõ ràng với động lượng lớn để mua vào
- Buy Stop ngay phía trên cản
Con hàng này cũng là một con hàng xịn có thể cân đối HOLD dài hạn cho anh em
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư
Bình luận: sau 1 H ăn được 10% ai đã nỡ entry thì đợi nhé. sẽ test lại thôi
Bình luận: anh em nâng STL hết lên vùng 71 hoặc ngay dưới EMA21 nhé để an toàn nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.