BINANCE:FILUSDTPERP   FIL / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:FILUSDTPERP

FIL đang tiến rất gần tới thời điểm bùng nổ sau áp lực kép chúng ta có thể đặt vị thế chờ mua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.