TrongLe

Mô hình Chiếc Cup

Giá lên
HOSE:FIT   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
78 lượt xem
0
Mô hình CUP đã phá vỡ, giá mục tiêu 38k. tuy nhiên phía bên trên còn đỉnh cũ, chúng ta nên lưu ý tại vùng giá đỉnh
goodluck
Bình luận: dừng lỗ

Bình luận