HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
FLC sau khi thoát khỏi khung tích luỹ đã có 2 cây trần, liệu có kì tích nào xảy ra để FLC 3x không đây 🤣

Chủ tịch ơi cố lên <3