HHermes

FLC bắt đáy 3.9 - 4.2, cắt lỗ thủng 3.8, target 5.8 - 6.2

Giá lên
HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
FLC bắt đáy 3.9 - 4.2, cắt lỗ thủng 3.8, target 5.8 - 6.2 (view 4 - 6 tháng)