NguyenLouis

FLC : Kiểu Vẽ Đường Cho Hưu Chạy

Giá lên
HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Chả biết trước được điều gì, cái này vẽ cho VUI chứ không có ý đồ gì cả