HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
FLC có mô hình cốc tay cầm và đã xác nhận break ra khỏi đường trend line , dự kiến target mới là 18k. Vui thế thôi chứ chắc không đúng đâu =))

Cố lên chủ tịch :v
Bình luận: FLC đã đạt 2 target, đã cập nhật thêm diễn biến mới