icestar001

FLC - Elliott - Lợi nhuận 10-15%

HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Buy : 6k2-6k3

Sell: 7k-7k2

Cắt lỗ lại 5k8