startryu

FLC - hãy tham lam khi đám đông hoảng sợ

startryu Cập nhật   
HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Chúng ta có những gì ở đây :
T 1 : chúng ta có tin tức xấu cho FLC , Quyết bán chui .
T2 : chúng ta có đám đông hoảng sợ và bán tháo nhưng ko ai mua
T3 : chúng ta có vùng đợi mua, là Key level của khung H4, Khung này các Quỹ nhỏ
T4 : key level h4 trùng với Fibo 0.5 của Khung D

vì vậy theo PTKT và PA , chúng ta có thể mua 1 khối lượng trung bình tại vùng giá như hình trên

Hãy suy nghĩ đơn giản, đây là 1 vùng rủ bỏ các NDT f0 nhỏ lẻ, và cuộc chơi với Quyết chuẩn bị bắt đầu

Entry : 16.800
SL : 15.600
TP 1 : 24.000
TP2 : 32.500

Cuộc chơi RR 1/6 - 1/12
Tại sao ko thử .Mình luôn cập nhật quản trị rủi ro từng giai đoạn theo sát giá.
mọi người cần phải Bình Luận bài viết để đc thông báo khi có Cập Nhật nhé
Bình luận:
mình sẽ cập nhật thêm về vùng giá tiếp theo của FLC nhé
hiện tại mình biet là ko ai vào lệnh đc với FLC :))

có ai mua FLC ở vùng 16.8 ko , cmt cho mình biết nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.