Wave_Tracker

Tớ lại sợ cậu quá cơ FLC

HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Ei , Nếu các bạn không cần quan tâm tin tức thì ẵm 30% pull back có ổn không.?
Tất cả đều nhờ phương pháp giả điếc. Chấp tất cả các loại tin tức. Co như không thấy, không biết. Hãy theo vị trí giá mà hành động.🏄💵💵💵
Bình luận: yeah, vùng màu xanh kia là chính là khúc để làm túi FLC của mìn thêm nặng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.