HOSE:FMC   CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
Vùng mua: 22.250
Dừng lỗ: 21.400 -4%
Mục tiêu: 24.500 +10%
Thời gian nắm giữ tối đa 1 tháng.