toansystem

FMC - 1D - 14/3/22 Theo dõi chờ mua, tăng tỉ trọng

HOSE:FMC   CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
FMC - 1D - 14/3/22 Theo dõi chờ mua, tăng tỉ trọng
Vùng chờ gom mua: 53500 - 55500
Stoploss: 52000
Profit: 62000
-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.