HOSE:FMC   CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
Em đánh giá thị trường phiên nay khá tích cực, sau áp lực đè nén thì tâm lý thị trường đã được gỡ bỏ, các mã tăng đã áp đảo mã giảm, cho thấy thị trường khá khỏe, tiền bắt đầu vô típ. Mọi người xem xét danh mục đầu tư mã nào khỏe trong giai đoạn vừa rồi có thể dồn tiền mua gia tăng, cắt bỏ những cổ phiếu yếu kém.
Phiên nay nhóm ngành thủy sản, cảng biển, may mặc và bất động sản KCN, phụ trợ xuất khẩu vẫn cho thấy dấu hiệu hút tiền của mình. 1 số mã ngành thủy sản, cảng biển như FMC,ANV, VHC, GMD... đều đã vượt đỉnh cũ (penny cảng biển VOS còn kéo trần mấy phiên liền thì mọi người thấy cảng biển tiềm năng ko ạ =))). PHR cho thấy tín hiệu rõ ràng là bds kcn vẫn còn ngon choét.
Tuy nhiên mọi người chưa nên sử dụng margin ở giai đoạn này và gia tăng ở tỷ trọng vừa phải.
Ai đã bỏ lỡ điểm mua đẹp, chưa biết vào mã gì tiếp theo trong thị trường tới, mạnh dạn join room em Trang VDSC để được tư vấn và trao đổi cơ hội đầu tư :
https: //zalo.me/g/ofpqny596 ( bỏ dấu cách sau https: ) hoặc vào tường nhà em cũng gắn link cho mọi người join ạ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.