jackfrost53

FPT giảm mạnh. Chuẩn bị đón mua ở đâu

Giá xuống
HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Việc chỉ số VNINDEX đang ở trạng thái quá mua cho thấy khả năng thị trường điều chỉnh mạnh là khá cao. Cổ phiếu FPT cũng không ngoại lệ khi giá đã tăng khá lâu nhưng vẫn chưa có một nhịp điều chỉnh lớn nào, RSI đã tạo phân kỳ đỉnh cộng thêm 1 ngày giảm giá lớn cho thấy tâm lí thị trường vô cùng e sợ.
Tuần sau giá có thể sẽ phục hồi một chút nhưng đó là lúc các ông lớn chốt lời, nhà đầu tư nhỏ nên cẩn thận, và sau đó sẽ là điều chỉnh giảm sâu.
Khuyến nghị: chốt lời sớm và canh mua khi giá giảm sâu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.