ouynguyen

FPT củng cố xu hướng tăng !

Giá lên
HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Việc 2 cây nến rút chân cuối tuần qua đã cho thấy lực mua đã nhảy vào. 1 cây nến pin bar xuất hiện ngay vùng hỗ trợ hợp lưu với đường trendline càng ủng hộ cho việc mua lên.
Entry : 58 - 58.7
TP : Thả rong cho chạy .
SL : 57.