HoangNgocThanh

PHÂN TÍCH GIÁ CỔ PHIẾU FPT 2022 - 2024

HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Sau khi giá quay trở về vùng hỗ trợ mạnh 38.2; bây giờ giá đã bật tăng trở lại
Các chỉ số tài chính cơ bản của FPT cực kỳ tốt
Theo tôi đánh giá, FPT khó để trở về lại vùng giá 70.
Nên bây giờ giá 77 là điểm mua vào an toàn và cho biên độ lãi nhiều trong những năm tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.