BINANCE:FRONTUSD   FRONT / US Dollar (calculated by TradingView)
- Múc ngay tại đây 1 nửa lệnh
- Nếu nó xuống dưới nữa múc thêm chỗ còn lại, nếu break tăng cũng múc thêm tất tay
- Kiểu méo gì cũng bay. Gia đi ngang quá lâu nhìn về góc độ tích lũy tăng thì con này x2 là ít nhất
Đây là ý kiến cá nhân không phải lời khuyên