HOSE:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
276 lượt xem
0
Sau những tháng ngày giảm liên tục trong năm 20219, và một cú hồi kỹ thuật , sau đó tiiếp tục phá đáy,
- Bắt đáy không bao giờ là một ý tưởng hay của những tay chơi chuyên nghiệp
- Bình quân giá xuống là chiến thuật ngu dốt nhất
- Đáy ở đâu thì không ai biết cả, chỉ có Ngài thị trường mới biết
Goodluck

Bình luận