mmfxtrading

FRT - mảng kinh doanh bán lẻ của FPT

Giá lên
HOSE:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE:FRT) công bố KQLN 9 tháng đầu năm 2018, theo đó doanh thu đạt 11 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ và LNST đạt 227 tỷ đồng, tăng 30%.
Có thể thấy đợt giảm vừa rồi của VNINDEX không ảnh hưởng quá nhiều tới FRT. Có phiếu này vẫn được giao dịch trong một khoảng giá tích luỹ 72,000 - 77,000 và giá hiện tại đang nằm ngay trên mức giá hỗ trợ ~73,000. MACD chuẩn bị cắt lên.
Với kết quả kinh doanh khả quan và tiềm năng tăng trường trong mảng bán lẻ với mạng lưới cửa hàng rộng khắp và liên tục mở rộng thì vùng giá hiện tại rất hợp lí để nắm giữ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.