vuongdq2121

FTM về rất sâu anh em nhé!

Giá xuống
BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
FTM về rất sâu anh em nhé!
chờ thị trường tạo đáy mới long

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.