GNV811

Phân tích FTM - Xu hướng còn tiếp diễn?

Giá lên
GNV811 Cập nhật   
BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
FTMUSDT

Khi đường MACD đang tiến lên bên trên đường zero và tạo đỉnh sau một đợt giá tăng mạnh cho thấy sóng số 3 đang hình thành. Khi đó trader sẽ thấy rõ vì sự nổi bật của mô hình sóng đẩy trên biểu đồ, kèm theo đó là MACD lập đỉnh lớn so với các vùng xung quanh.

Nếu thị trường hình thành sóng điều chỉnh khi giá đạt đến đỉnh, thì nó có thể hình thành mô hình sóng 4. Vì là sóng hồi nên sóng 4 cần phải được MACD chứng minh bằng cách nằm bên dưới đường zero hoặc ít nhất là tín hiệu xu hướng giảm với việc đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm.

Khi mô hình sóng số 4 kết thúc, đường MACD bắt đầu tăng trở lại và hình thành con sóng số 5 để giá bắt đầu đi lên cao hơn theo hướng xu hướng cũ trước đó.

Sóng 5 được xác định bởi đường MACD vượt qua đường zero và tạo thành một đường MACD có đỉnh thấp hơn đỉnh MACD của sóng số 3, do đó nó báo hiệu sự phân kỳ (divergence) và ám chỉ vùng đỉnh sóng 5 sẽ là nơi thị trường đảo chiều mạnh sang mô hình sóng ABC.

Áp dụng phương pháp đếm sóng Elliot kết hợp MACD vào mô hình giá FTM, chúng ta thấy FANTOM đã hoàn thành con sóng 4 điều chỉnh và đang dần thiết lập con sóng 5. Bên cạnh đó, đường giá tôn trọng tỉ lệ 0.236 Fibonacci cho thấy xu hướng giá vẫn và đang tiếp tục xu hướng. Khi kẻ đường xu hướng và tỉ lệ Fibonacci, giá mục tiêu cho con sóng 5 đối với FANTOM là vùng giá 5$
Giao dịch đang hoạt động:
BUY: 2.35 - 2.38
STOPLOSS: 2
TP: 5
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.