BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
Nếu nến ngày mai đóng trên đường vàng thì mua. Quản lí rủi ro tùy cá nhân. Mình sẽ cập nhật tình tình thêm nếu thị trường đi ko như mong muốn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.