mrhenry

FTM/USDT hàng xịn

BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
- FTM đang có sự phát triển tốt khi hoàn thiện dần hệ sinh thái
- Sau đợt phá ATH thì FTM đang có sự điều chỉnh
- Theo Fibo d1 thì chúng ta có thể gom hàng dần ăn sóng hồi FTm hoặc hold dài tới cuối năm được
- Hold dài thì kéo STL khác còn hình là để STL trên khung h4 và D1 ăn sóng hồi
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư>

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.