MinhAnhhh

FTM - Trong vòng hơn 1 tháng đã kiếm gần 400% lợi nhuận!!!

Giá lên
MinhAnhhh Cập nhật   
BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
Theo biểu đồ, từ ngày 21/8/2021 chỉ báo Future Carrera đã sáng điểm xanh đầu tiên báo hiệu có thể tham gia thị trường Long. Đến 12/10/2021 (chưa đầy 2 tháng) đã tạo 386,25% lợi nhuận thả nổi!!
Hiện nay vẫn chưa có tín hiệu nhắc rời thị trường nên mình vẫn tạm hold^^

Anh em có thể tham khảo nhé :3

Chúc mọi người có một phiên giao dịch thành công tốt đẹp!!

Tìm mình nói chuyện thì Id zalo: qi1359 nhé :3 iu mọi người
Bình luận:
Đến hôm nay cả H4 và D1 vẫn đang trong tín hiệu tăng nha. Mình vẫn hold tiếp ^^
Đợi chuyển tín hiệu là chạy luôn bà con ạ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.