MexcieZ

Phân tích FTM 11/3

BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
- Sau khi Andre Cronje tuyên bố rời ngành DeFi, ngừng cống hiến cho 25 dự án, giá token của những dự án mà Andre Cronje tham gia phát triển đã dump mạnh, trong đó có FTM. Khá là tiếc vì dự án Fantom được cộng đồng VN ủng hộ khá mạnh mẽ

- Về ptkt, FTM hiện tại đã thủng neckline xác nhận mô hình 2 đỉnh, lành ít dữ nhiều. Giá sẽ tiếp tục về các đáy cũ trong thời gian tới, ôi nếu mà về 0.3-0.2 chắc ae khóc tiếng Mán T_T
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.