Thaiteamtrader

Cặp giao dịch #FTMUSDT- H4 kiểm tra vùng nhu cầu

BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
#FTMUSDT muốn Vùng nhu cầu
#FTMUSDT đã bật lên trên mức hỗ trợ động, có nghĩa là giá đã được hỗ trợ bởi đường xu hướng dốc lên được vẽ qua các mức thấp gần đây. Đây là một dấu hiệu nó chỉ ra rằng có áp lực mua trên thị trường và các nhà giao dịch quan tâm đến việc mua tiền điện tử ở các mức này.

Tuy nhiên, cũng có khả năng giá của FTMUSDT có thể kiểm tra lại mức Fibonacci 0,382. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ tạo ra một xung lực giảm giá mới, có nghĩa là giá có thể sẽ giảm hơn nữa cho đến khi đạt mức 0,42 đô la. Nếu giá đạt đến mức này xác định các vị thế short tiềm năng trên thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.