khoahuynh

10-09-2021: sell FTMUSDT

BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
Trên D1 ta đã có 1 nến giảm bearish engulfing xác thực xu hướng giảm ngắn hạn. Do đó ta sell luôn về vùng hỗ trợ trước mặt để chốt lời rồi quan sát tín hiệu đảo chiều tăng để mua lên FTM . Hold cho đến cuối năm luôn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.