BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
Short
Xu hướng tổng thể đang tăng,
Tuy nhiên hình thành xu hướng hồi , và xác xuất hồi về kháng cự H1
Khi RR được 1.1 thì kéo SL về điểm vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.